Psychoterapia indywidualna to metoda pracy terapeuty z pacjentem polegająca na regularnych spotkaniach, w trakcie których wspólnie pracuje się nad rozwiązaniem pojawiających się trudności. Metody pracy różnią się w zależności od przyjętego podejścia terapeuty i specyfiki problemu pacjenta. Zazwyczaj jednak w trakcie rozmowy dokonuje się analizy, rozpoznania źródeł problemów i poprawy sposobów radzenia sobie, poprzez większe zrozumienie siebie, zmianę postaw i zachowań.

Problemy, z którymi można się zgłosić do terapeuty bywają różnorodnej natury:

– utrzymujący się obniżony nastrój

– depresja

– zaburzenia nastroju

– trudności w nawiązywaniu bliskich relacji

– niskie poczucie własnej wartości

– traumatyczne wydarzenia z przeszłości

– chroniczny stres

– mobbing w pracy

– utrzymujący się lęk, napięcie, natrętne myśli

Psychoterapia zaczyna się kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których dokonuje się rozpoznania trudności pacjenta. Po okresie konsultacji dochodzi do zawarcia kontraktu terapeutycznego, który ma na celu ustalenie nad czym pacjent chce pracować, jakie są cele terapii, jak często będą się odbywać spotkania, w jaki sposób można odwołać sesje psychoterapeutyczne oraz jak wygląda ewentualne przerwanie terapii.

Psychoterapia odbywa się regularnie, zwykle raz w tygodniu. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Terapeuci:

Marcin Mościński, Ewa Zaczyńska