Logopedia / Neurologopedia

Neurologopedia to dziedzina nauki zajmująca się diagnozą i terapią mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.
Neurologopedia to szeroki obszar wspierania rozwoju aparatu artykulacyjnego już na etapie nauki ssania, gryzienia, żucia u niemowląt i małych dzieci, korygowania zaburzeń wymowy u dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz przywracania sprawności językowych osób dorosłych, które z przyczyn zdrowotnych je utraciły

Kiedy do neurologopedy?
1. Kiedy twoje dziecko ma problem z jedzeniem, odmawia przyjmowania pokarmów , nie przybiera na wadze, nie toleruje określonych konsystencji
2. Kiedy twoje dziecko nie mówi, a już powinno, nie reaguje na swoje imię, nie kontaktuje się z Tobą, nie wskazuje paluszkiem, nie wykazuje zainteresowania innymi ludźmi
3. Kiedy twoje dziecko jest z grupy ryzyka, tzn. twoja ciąża nie przebiegała prawidłowo, poród był trudny, dziecko było wcześniakiem
4. Kiedy Twoje dziecko przejawia zachowania trudne, ma podejrzenie całościowych zaburzeń rozwojowych
5. Kiedy ktoś z twoich bliskich utracił zdolność mówienia na skutek choroby (udar, wylew, choroby degradacyjne), wypadku

Terapia neurologopedyczna/logopedyczna obejmuje diagnozę wstępną a następnie ustalenie planu terapii, który obejmuje ćwiczenia gabinetowe z neurologopedią oraz ćwiczenia zlecone dla pacjenta do wykonania samodzielnie w domu. Tylko systematyczna terapia przynosi oczekiwane rezultaty.