Psychoterapia online jest zdalną formą prowadzenia terapii. W takiej formie spotykamy się głównie w terapii indywidualnej i terapii par, w miarę możliwości również w przypadku młodzieży. Większość zasad pozostaje taka sama jak w przypadku terapii stacjonarnej (częstotliwość sesji, czas, kontrakt terapeutyczny). Taka forma terapii może początkowo budzić zrozumiałą nieufność. Doświadczenie pokazuje jednak, że terapia zdalna, pomimo pewnej odmienności, potrafi być równie skuteczna jak terapia „klasyczna”. Spotkania odbywają się za pomocą programów Skype lub Zoom.

 

Terapeuci:

Marcin Mościński, Ewa Zaczyńska