Psychoterapia dzieci i młodzieży dotyczy głównie osób niepełnoletnich, nastolatków, dzieci w okresie szkolnym. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z rodzicem/opiekunem prawnym i ma na celu zebranie całościowego wywiadu na temat funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym, jak również zapoznaniu się z ogólnym stanem zdrowia czy sytuacją rodzinną. Następne spotkania odbywają się indywidualnie z dzieckiem, gdzie ustala się charakter pojawiających się problemów i adekwatne formy wsparcia. W trakcie psychoterapii pacjent może w bezpiecznych, przyjaznych warunkach zacząć lepiej rozumieć własne uczucia i potrzeby, nauczyć się samodzielnie pokonywać trudności emocjonalne, a także uzyskać pomoc w budowaniu własnej tożsamości.

Psychoterapia dzieci i młodzieży odbywa się z częstotliwością raz w tygodniu, sesja trwa 50 minut. Terapeuta pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem prawnym. Szanując poufność spotkań z dzieckiem, terapeuta przekazuje rodzicom jedynie informacje mogące wspomagać proces terapeutyczny bądź wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia.

Terapeuci:

Magdalena HankusMarcin Mościński, Ewelina Trybała,  Ewa Zaczyńska