Psychoterapia par jest formą terapii dla par przezywających trudności i konflikty. Pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, swoich wzajemnych potrzeb, poprawie komunikacji. Pozwala na czerpanie większej satysfakcji w związku, przezwyciężenie negatywnych emocji w relacji z partnerem, jak również zwiększenie poczucia swobody w byciu z drugim człowiekiem.

Pacjentem jest para będąca w związku formalnym lub nieformalnym. Terapeuta stara się zmienić sposób komunikowania się w parze na bardziej efektywny, pomaga zrozumieć wzajemne trudne emocje czy konflikty i wypracować strategie, służące wyeliminowaniu problemów w parze. Terapia par umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu, uratowanie związku.

Psychoterapia par opiera się na kilku spotkaniach konsultacyjnych, po których wzajemnie zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny. Ustala się cele terapii, określa zmiany, jakie każdy pragnie osiągnąć, formę i częstotliwość spotkań. Terapia par może być prowadzona przez jednego lub dwoje terapeutów, sesja trwa od 60 min do 75 min (w zależności od ustaleń), spotkania odbywają się rzadziej niż w przypadku terapii indywidualnej, zwykle raz na dwa, trzy tygodnie.

Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się pary:

– trudności we wzajemnej komunikacji

– częste konflikty, kłótnie

– kryzys w związku

– spadek satysfakcji w związku

– dysfunkcje seksualne

– zdrada

– niezrozumienie wzajemnych emocji i zachowań

– chęć rozstania, rozwodu

– trudności w adaptacji do zmiany (wspólne zamieszkanie, narodziny dziecka itp.)

– konflikty w kwestiach wychowywania dzieci

Psychoterapia par jest formą pomocy, szansą dla związku, a terapeuta jest sojusznikiem pary, nie sędzią czy arbitrem. Warto spojrzeć na psychoterapię jako na rozwijające doświadczenie, mogące poprawić jakość związku. Spotkania będą najskuteczniejsze jeżeli obie osoby pragną zmiany, są zmotywowane do wspólnej pracy.

Terapeuci:

Marcin Mościński, Ewa Zaczyńska