Marcin Mościński

 

Psycholog, psychoterapeuta Oświęcim. Prowadzę terapię indywidualną, młodzieży i par. Pomoc i konsultacja psychologiczna. Interwencja kryzysowa.

Ukończyłem czteroletni kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Certyfikat ukończenia Szkoły trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbyłem staż na Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii w ZZOZ w Oświęcimiu oraz praktykę w Poradni Leczenia Uzależnień.

Doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

  • Poradnictwo psychologiczne dla Środowiskowych Domów Pomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wsparcie psychologiczne i terapie krótkoterminowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  • Realizację projektów aktywizacji zawodowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej; Szkole Podstawowej
  • Opiniowanie w sprawach karnych i rodzinnych na potrzeby sądu jako biegły psycholog
  • Pracę psychoterapeutyczną we własnym gabinecie prywatnym i w większych zespołach skupiających certyfikowanych psychoterapeutów.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami. W pracy skupiam się przede wszystkim na podejściu systemowym, korzystając również z metod terapii psychodynamicznej bądź poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. 

Zapraszam do kontaktu

tel. 661 425 308

email: mmoscinski@gmail.com