Ewa Zaczyńska

pedagog, psychoterapeuta. 

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończyłam Czteroletnie Szkolenie Całościowe w zakresie Psychoterapii, w nurcie Terapii Systemowej Rodzin, wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Swoją ofertę kieruję do osób chcących skorzystać z terapii rodzinnej, terapii par oraz indywidualnej młodzieży i dorosłych.

Ponadto w kręgu moich zawodowych zainteresowań jest pomoc terapeutyczna , wsparcie dla osób borykających się z problemem otyłości (uwaga: nie są to konsultacje ani porady dietetyczne).

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe to:

  • wsparcie psychopedagogiczne młodzieży w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym dla Młodzieży,

  • praca na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole ponadpodstawowej,

  • prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców w ramach projektów realizowanych przez GOPS,

  • praca w charakterze asystenta rodziny

  • praca w charakterze społecznego kuratora w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich,

  • diagnoza i terapia pedagogiczna oraz terapia rodzin i młodzieży w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Telefon kontaktowy: 502 149 108

e-mail: ewza@op.pl