Żaneta Miler

Socjoterapeuta dzieci i młodzieży, pedagog.
 
Ukończyłam studia na kierunku pedagogika, ze specjalnością resocjalizacja i socjoterapia. Obecnie podnoszę kwalifikacje zawodowe na kierunku Diagnoza, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuję w Placówkach Oświatowych.
 
Prowadząc terapię wspieram dzieci i młodzież z:
  •  niepokojącymi i niepożądanymi zachowaniami społecznymi
  • zaburzeniami emocjonalnymi oraz rozwojowymi
  • nadpobudliwością
  • zachowaniami agresywnymi
  • niedostosowaniem społecznym
  • deficytami koncentracji i uwagi
Celem socjoterapii jest powrót dzieci i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, uczenie ich odczytywania własnych emocji i odpowiedniego ich wyrażania. Terapia buduje pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz pozwala odreagować emocjonalnie od negatywnych sytuacji.
 
W celu polepszenia i pogłębienia terapii włączam do niej rodziców, opiekunów. 
 
Zapraszam do kontaktu
tel. 509-778-025