Nina Szafran

Neurologopeda, logopeda, audiolog, instruktor masażu Shantali, akredytowany doradca noszenia dzieci. 

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, swoją naukę kontynuowałam na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra. Ponownie wróciłam do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  aby ukończyć studia podyplomowe  z zakresu neurologopedii i obecnie studiuję neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Doświadczenie zdobyłam pracując między innymi w: 

– Niepublicznych Placówkach Oświatowych „Jonatan” w Bielsku-Białej, 

– Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” w Skoczowie, 

– Centrum Medycznym „Syntonic” w Kętach, 

– Centrum Intensywnej Rehabilitacji „Wesoła Kraina” w Sułkowicach, 

– w Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Masażu „Reha-Junior” w Hecznarowicach. 

Wieloaspektowość logopedii przejawia się w mojej pracy, w której zajmuje  
się zaburzeniami mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi, czy profilaktyką logopedyczną,  którą obejmuję dzieci od pierwszych dni życia, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nastolatków oraz osoby dorosłe. I to właśnie te aspekty, poszukiwanie przyczyn występujących trudności oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dają mi najwięcej radości i satysfakcji  z wykonywanego zawodu. 

Za podstawę efektywnej terapii uważam dobry, oparty na wzajemnym szacunku kontakt terapeutyczny oraz ścisłą współpracę z Rodzicami, Opiekunami, Członkami Rodziny  i innymi Specjalistami. Lubię pracę z ciałem, w codziennej pracy wykorzystuję elementy masażu Shantali, elementy masażu logopedycznego, czy neuroterapię palpacyjno-pulsacyjną. Znajomość wielu technik i metod pracy niezbędna jest do indywidualnego podejścia  do każdego Pacjenta i zaproponowania terapii logopedycznej dostosowanej do Jego potrzeb  i możliwości. 

Zapraszam do kontaktu.

Tel. 608 660 323

e-mail: nina.szafran5@gmail.com