Magdalena Kruczała 

Logopeda, pedagog,  w trakcie specjalizacji neurologopedycznej

Ukończyłam studnia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna, specjalność terapeutyczna. Dalsze kwalifikacje uzyskałam na  studiach podyplomowych na kierunku Logopedia z komunikacją alternatywną w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej.  Ukończyłam także studia podyplomowe Neurologopedia Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. W 2017 roku skończyłam studia podyplomowe w WSHE w Brzegu na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyłam kurs trenera umiejętności społecznych. Od 15 lat pracuje w szkole a od 6 lat także w przedszkolu.


Swoją ofertę kieruję do dzieci i dorosłych z trudnościami komunikacyjnymi.


Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci:

–  z opóźnionym rozwojem mowy,

– afazją

–  zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym komunikacją alternatywną

– wadami wymowy – seplenienie, rotacyzm, a także jąkanie

Zapraszam także dorosłych z trudnościami językowymi wynikającymi z :

– choroby przewlekłej ( choroba Parkinsona,  Alzheimer)

– afazji, stany po udarach mózgu

– osoby po wypadkach.


Termin do ustalenia pod numerem telefonu 667 829 055