mgr Katarzyna Tomska-Korzec

pedagog, pomoc psychologiczna dla par, pomoc psychologiczna w nurcie Gestalt, mediator.


Nazywam się Katarzyna Tomska-Korzec. Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „IGNATIANUM”  w Krakowie. Swoje umiejętności praktyczne zdobywałam m.in. pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, prowadząc zajęcia ruchowe dla dzieci na podstawie autorskich scenariuszy zajęć, pracując jako pedagog-wolontariusz, odbywając staż przy pedagogu szkolnym w Szkole Podstawowej, będąc pomocą nauczyciela w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz w pracach wychowawcy-terapeuty w Gabinecie Terapii, w Sądzie Okręgowym w Krakowie przy Kuratorach rodzinnych, w Policyjnej Izbie Dziecka i w Zakładzie Karnym. Ukończyłam kurs doskonalący „Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt”, którego celem było nabycie umiejętności warsztatowych i osobistych, które umożliwiają profesjonalną pomoc w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Ukończyłam szkolenie w zakresie Interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży, którego celem było wyposażenie specjalistów w wiedzę w zakresie teorii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej.


Posiadam kwalifikacje nadane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nabyte podczas Studium Pomocy Psychologicznej dla Par do pracy z parami borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich. Udzielam wsparcia rodzicom/opiekunom doświadczającym trudności wychowawczych oraz osobom i rodzinom w sytuacji okołorozwodowej, separacji  i rozwodu. W 2010 roku ukończyłam szkolenie dla mediatorów zgodnie ze „Standardami szkolenia dla mediatorów” zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. nr 56/2001 poz.591).

Zajmuję się wspomaganiem osób, które doświadczają kryzysów życiowych i emocjonalnych, przeciążenia stresem. Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach, które rozwijają mnie zawodowo i osobiście. Poszerzam swoją wiedzę w zakresie więzi, traumy rozwojowej, relacyjnej i złożonej, tematu dzieci i dorosłych w sytuacji rozwodu, co przekłada się na jakość mojej pracy.
Prowadząc konsultacje kieruję się dobrem Klienta, zasadą tajemnicy zawodowej oraz głęboką wiarą, iż każdy człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, która posiada środki i zasoby do efektywnego życia i do odbudowania siebie samego za pomocą swoich możliwości.


Zapraszam na spotkanie.

Tel. 605 118 816

e-mail: ktomskakorzec@gmail.com