Dagmara Witkowska-Wojnar

Nazywam się Dagmara Witkowska-Wojnar. Jestem logopedą, neurologopedą oraz nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne.

Ukończyłam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w zakresie logopedii oraz neurologopedii, oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ukończyłam również wiele szkoleń i kursów dających mi wiele praktycznych umiejętności zarówno do pracy z dziećmi, jak i osobami dorosłymi;

 • Kurs Terapii Miofunkcjonalnej, która polega na nauce prawidłowego połykania oraz prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, wpływa na sferę mięśniową traktu ustno-twarzowego, oddychanie oraz problemy stomatologiczne i postawę całego ciała,

 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, który jest sposobem porozumiewania się dla osób z trudnościami komunikacyjnymi z wykorzystaniem gestów,

 • Integracja sensoryczna jako najczęstsze wsparcie terapii logopedycznej, dzięki niej wykorzystuję SI do szybszego osiągnięcia celów logopedycznych

 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole

 • Diagnoza i terapia ucznia z afazją

 • Napięcie mięśniowe i jego wpływa na funkcjonowanie i mowę dziecka

 • Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej

 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy

 • Nie słucha, nie patrzy, nie mówi- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu

 • Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu

 • Małe dziecko (0-2)

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując od przeszło 10 lat w przedszkolu integracyjnym, w którym prowadzę zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju, czyli oferuję kompleksową opiekę terapeutyczną wspierającą dzieci od 0 do 7 roku życia, oraz zajęcia rewalidacyjne w zakresie logopedii i neurologopedii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm i Zespół Aspergera), afazją oraz wadami wymowy. Prowadzę również zajęcia profilaktyczne w zakresie usprawniania aparatu artykulacyjnego oraz koordynacji pracy układu oddechowego, dokładną diagnozę logopedyczną oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z wadami wymowy lub innymi zaburzeniami mowy.

W pracy logopedycznej działam kompleksowo; wykorzystuje całą gamę doświadczenia oraz zdobytej wiedzy łącząc ze sobą wszystkie elementy, pomagając pacjentowi holistycznie.

Zapraszam do kontaktu

Tel. 501-859-121

e-mail: daga67@vp.pl